Stephen Hawking, insanoğlunu tehdit eden potansiyel tehlikelerden en ciddiye alınması gerekenlerin, atıklar, doğaya karşı aptalca davranışlarımız ve yapay zeka olduğunu söyledi.

Larry King Now için yapılan yapılan röportajda, ünlü fizikçi, son yüzyılda doğaya karşı daha açgözlü ve daha aptalca davrandığımızı belirtti. Ayrıca hızlı nüfus artışının da, dolaylı olarak insanların hayat standartlarını düşürdüğünü ve doğanın dengesini bozduğunu söyledi.

“Altı yıl önce nüfusun kontrolsüz artışı ile ilgili uyarılarda bulunuyordum, bugün geldiğimiz nokta ise maalesef o zamanlardan çok daha kötü. Bu nüfus artış oranı ile 2100 yılında dünya nüfusu 11 milyara ulaşacak. Hava kirliliği son 5 yılda %8 oranında artış gösterdi. Acaba, küresel ısınmaya, çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmadan evvel müdahalede bulunulma konusunda geç mi kalıyoruz?”

Stephen Hawking, insanoğlu tehdit altında derken, sadece nüfus artışı ve kirlilikten dem vurmuyor. Ülkelerin fonlarını, tüm insanlık için faydalı olabilecek projeler yerine, askeri amaçlı geliştirdikleri, yapay zeka içeren savaş araç ve gereçlerine yatırdıklarını söylüyor.

yapay-zeka-tehdidi

“Hükumetler, yapay zekalı silahlanma yarışı konusunda çok istekliler. Silahları, uçakları en son yapay zeka teknolojileri ile donatıyorlar. Tüm bunların yanında, sağlık sektörü gibi, insanoğlunun yararına olabilecek projeler için ayrılan fonlar ise maalesef yeterli olmaktan çok uzak. Orta vadede bu durum, insanlık için bir risk oluşturmakta.”

Stephen Hawking, yapay zekanın geleceği ve bizim onu kontrol edememe ihtimalimiz üzerinde de duruyor.

“Yapay zeka konusunda kaydedilen gelişmelerin, çok da bizim yararımıza olduğunu düşünmüyorum. Makineler, kendi gelişimlerini kendilerinin sağlayabilecekleri eşiği geçtiklerinde, onların dünya görüşleri bizimkiler ile aynı mı olacak? bilemiyoruz.”

Fotoğraf kaynakları:1, 2