Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yaptığı araştırmalara göre, günümüzde hayatta olan 700 milyondan fazla kadının, henüz çocukken evlendiği tahmin edilmekte. Bugün uygulanan kabullerin devam etmesi halinde, 2030 yılında çocuk gelin sayısı 1 milyarı bulacak.

Çocuk evlilikleri, çocukların sağlıklarını, eğitim hayatlarını ve maddi olarak kendilerine yetebilme imkanlarını kısıtlamakta, insan haklarına aykırı bir davranış olarak kabul edilmektedir. Ancak tam 116 ülkede, 18 yaşın altındaki çocukların evlenebilmeleri yasalar ile mümkün kılınıyor. Bazı ülkelerde yasal olarak 18 yaşın altında çocukların evlenmesi yasak olsa bile, ailelerin onay ve izinleri ile evlilikler yapılabilmekte.

Çocuk gelinler

Amerika Birleşik Devletlerinde, yasalar eyaletten eyalete değişiklik gösterse de, genel kural, ailelerin izni olmaksızın, 18 yaşını dolduran bireyler evlenme haklarına sahip oluyorlar. Eğer ailelerin izni olursa, evlilikteki yaş sınırı 16’ya düşüyor. Angola, Belarus, Irak, Kolombiya gibi birçok ülkede de, aile izni ile 18 yaşın altındaki çocuklar evlenebilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde, her üç kızdan birisi 18 yaşından küçük yaşta evlenmiş, her dokuz kızdan birisi ise 15 yaşından küçükken evlenmiştir.

Bazı ülkelerde ise yasal yaş sınırı, bireylerin dinlerine göre esnetilebilmekte. Örnek olarak Filipinler’de evlenme yaş sınırı 21 iken, ülkede yaşayan Müslümanlar için bu yasa esnetilmiş. Müslüman kızlar ergenlik çağında, oğlanların ise 15 yaşını doldurduklarında evlenebiliyorlar.

Trinidad ve Tobago’da ise yasal ve Hristiyanlar için geçerli evlenme yaş sınırı 18 iken, yasalar Müslüman oğlanların 15, kızların ise 12 yaşında evlenmelerine izin vermekte. Ülkede yaşayan Hindularda ise bu yaş sınırı, oğlanlarda 18, kızlarda ise 14.

Bazı durumlarda ise, eğer bireylerden birisi 18 yaşını doldurmuşsa evliliğe izin verilebilmekte. Avustralya’da 18 yaşını doldurmuş bir birey, adli onay ile 16 yaşında birisi ile evlenebiliyor.

37 ülkede kızlar için evlilik yaş sınırı, oğlanlardan daha düşük. Sudan’da, oğlanların 15 yaşında evlenmesi mümkün iken, kızlar 10 yaşını doldurduklarında evlenebiliyor.

Çocuk evlilikleri

Güney Sudan, Suudi Arabistan, Ekvator Ginesi, Gambiya, Somali ve Yemen’de evlilik için yasal yaş sınırı bulunmamaktadır.

Yasalar ile önüne geçilmeyecek tehlike ise, yasalar aksini söylese bile, gerek ülkemizde, gerekse küresel ölçekte çocuk evlilikleri yapılmakta. Bunu engelleyebilecek tek şey verilecek eğitimler ile ebeveynlerin bu bilince sahip olabilmeleri. Suriye’deki savaştan kaçan mülteciler arasında da çocuk evlilikleri fazlasıyla yaygın olarak görülmekte. Bu durum, yakın gelecekte çocuk gelin sayısının öngörülenden daha fazla olabileceğini göstermektedir.

Fotoğraf kaynakları:1, 2, 3